Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő 

Név: Ági box kft 

Székhely: 2890 Tata,Keszthelyi út 1/1 

Levelezési cím, panaszkezelés: 2890 Tata,Keszthelyi út 1. 1/1 

E-mail: webshop@semprebella.hu 

Telefonszám: +36-70 779 7187 (Munkanapokon 8:00-17:00 között!) 

Weboldal: http://www.semprebella.hu 

Tárhelyszolgáltató 

Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

 E-mail címe: info@shoprenter.hu 

Telefon: +36-1/234-5012

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, számlázási és szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása az Adatkezelőt a megadott adatokkal való profilalkotásra is feljogosítja.

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

A rendelés feldolgozása 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek. 

Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, számlázási és szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk. 

Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 

Kezelt adatok 

Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00 

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com 

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru szállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

A címzett megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A címzett székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. 

A címzett telefonszáma: +36 1/999-0-369 

A címzett e-mail címe: info@foxpost.hu 

A címzett weboldala: foxpost.hu

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru szállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

Szavatossági és jótállási igények kezelése 

A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk. 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, szállítási címe, a panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama 

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Kezelt adatok 

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 

Az adatkezelés időtartama 

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 

Az adatkezelés jogalapja 

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 

Marketing célú adatkezelések 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik. 

Kezelt adatok 

Név, e-mail cím. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása az Adatkezelőt a megadott adatokkal való profilalkotásra is feljogosítja. 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

Remarketing 

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. 

Kezelt adatok 

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt: 

Google általános cookie tájékoztató: 

https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Google Analitycs tájékoztató: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

Facebook tájékoztató: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. 

Automatizált döntéshozatal 

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt: 

Törzsvásárlói kedvezmény 

- alkalmazott logika: - 

- következmények az érintettre nézve: - 

Kupon kód

- alkalmazott logika: A kuponkód a publikált felhasználási feltételektől függően kedvezményt biztosít a rendelés végösszegéből, vagy meghatározott termékek árából, vagy a szállítási díjból. A kuponkód kizárólag a kosár "Kuponkód megadása" mezőjébe beírva érvényesíthető. Ilyenkor a kupon felhasználásának feltételeiben megadott módon a webshop rendszer levonja a kedvezményeket. A kuponkódot egy vásárló csak egyszer használhatja fel, kivéve, ha a felhasználási feltételek ettől eltérő tájékoztatást tartalmaz. - következmények az érintettre nézve: Azon vásárlók, akik a felhasználási feltételekben rögzítettek alapján jogosultak a kedvezményekre és a kupont a megfelelő mezőben érvényesítik a kedvezmény automatikusan levonódik a megrendelés értékéből. Azon vásárlók, akik nem jogosultak a kedvezményre (pl. nem azokat a termékeket kívánják megvásárolni, amelyekre a kupon kód vonatkozik, vagy a felhasználási feltételekben leírtnál többször kívánják érvényesíteni a kupon kódot) nem kapnak kedvezményt. Azon vásárlók megrendelését, akik a kupon kódot NEM a "Kuponkód megadása" mezőben érvényesítik, hanem a megrendelés más adatmezőjében (pl. megjegyzés, cím kiegészítés, stb.) adják meg, NEM teljesítjük. 

Online Pénztárca 

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiók adataival belépés (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be. 

Súly alapú szállítási díj kalkulátor 

- alkalmazott logika: A külföldi szállítási címmel rendelt csomagok maximális súlya max. 5 kg lehet. A rendszer 0,4 kg átlagos csomagolóanyag súllyal számol. 

- következmények az érintettre nézve: Amennyiben a megrendelni kívánt termékek bruttó súlyának összege meghaladja 4,6 kg-t, akkor nem lesz választható szállítási mód és figyelmeztetés jelenik meg. 

Érték alapú szállítási díj kalkulátor 

- alkalmazott logika: Belföldi szállítás esetén a szállítási díj sávosan függ a kosárban lévő termékek értékétől. Minél nagyobb a megrendelés értéke, annál alacsonyabb a szállítási díj. 

- következmények az érintettre nézve: Amennyiben a megrendelés értéke eléri a szállítási költségeknél meghatározott érték sávokat, akkor a szállítás díja változik a kosárban. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adat kezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

A személyes adatok címzettjei 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Telefonszám: 06704102535 06-1/234-5011

E-mail cím:  info@shoprenter.hu

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Weboldal:shoprenter.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

Hírlevél Küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység Hírlevélküldő rendszert

Üzemeltető cég neve:SalesAutopilot Kft. - MailMaster / SalesAutopilot Hírlevélküldő rendszert

Üzemeltető cég székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: (+36) 1 490 0172 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe info@salesautopilot.hu 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: http://www.salesautopilot.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és email címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli. 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Adathang Bt 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-333-4444 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: helyben-tavban.hu 

Az adatfeldolgozó weboldala :https://konyveles.pro/kapcsolat/ 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30-35-44-789 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. 

CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: SalesAutopilot Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: (+36) 1 490 0172 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@salesautopilot.hu 

Az adatfeldolgozó weboldala:https://www.salesautopilot.hu/ 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. 

Az online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelő megnevezése:simplePay OTP mobil csoport tagja

Az adatkezelő weboldala: https://simplebusiness.hu/vasarloknak/

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában, amely érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az az online fizetési szolgáltató az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli. 

Az adattovábbítás célja: az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása. 

Az adattovábbítás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, amelynek része a fizetés a vásárló részéről, online fizetés esetén pedig a fizetéshez a jelen pont szerinti adattovábbítás szükséges 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru csomagolásában és kiszállító partner(ek)nek történő átadásban. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, szállítási és számlázási és szállítási címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

a hozzájárulás visszavonásának joga 

● személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés ● helyesbítéshez való jog 

● adatkezelés korlátozása, 

● törléshez való jog 

● tiltakozáshoz való jog 

● hordozhatóság hoz való jog. 

Amennyiben Ön a jogával élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e mail fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszerekből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszerekből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

● a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

● a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

○ az adatkezelés céljai; 

○ az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

○ információ azon címzettek ről vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

○ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

○ az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

○ a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

○ ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ; ○ az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan 

érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 

● az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ● Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

● Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

● Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

● a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, ● a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ● a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzés hez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Hordozhatóság Hoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés: 

● Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; ● meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

● az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezelést be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt. 

2018. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám: 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-66729 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adat biztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

● a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 

● azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatóság hoz való jog biztosítását; 

● hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, ● a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

● arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

● az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Az oldal tetejére